نفرات برتر آزمون مرآت

 

برنامه تغذیه بین دانش آموزان

                          <<  أَالسِّواکُ نِصفُ الایمانِ والوُضُوءُ نِصفُ الایمانِ >>

              مسواک کردن یک نیمه ایمان است و وضو گرفتن  هم یک نیمه ایمان است 

 

 

 

برنامه امتحانی پایه پنجم

اعضای انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 94-93

قابل توجه اولیای محترم

اولیای محترمی که تاکنون  کل شهریه را پرداخت ننموده اند  هر چه سریعتر نسبت به واریز شهریه اقدام نمائید 

راهنمای استفاده از سایت

 

 

دوازدهمین آزمون جامع ریاضی و علوم

بودجه بندي سوالات آزمون جامع رياضي و علوم :

 

مرحله اول :چهارشنبه 93/9/19

مرحله دوم: سه شنبه 93/12/19

 

فایل برنامه روزانه پایه ششم

  

برنامه روزانه

شنبه / زمان انجام تکلیف درسی:

3 بعد از ظهر

7 شب

4 بعد از ظهر

8 شب

5 بعد از ظهر

9 شب

6 بعد از ظهر

10 شب

یک شنبه / زمان انجام تکلیف درسی:

3 بعد از ظهر

7 شب

4 بعد از ظهر

8 شب

5 بعد از ظهر

9 شب

6 بعد از ظهر

10 شب

دو شنبه / زمان انجام تکلیف درسی:

3 بعد از ظهر

7 شب

4 بعد از ظهر

8 شب

5 بعد از ظهر

9 شب

6 بعد از ظهر

10 شب

سه شنبه/ زمان انجام تکلیف درسی:

3 بعد از ظهر

7 شب

4 بعد از ظهر

8 شب

5 بعد از ظهر

9 شب

6 بعد از ظهر

10 شب

چهارشنبه/ زمان انجام تکلیف درسی:

3 بعد از ظهر

7 شب

4 بعد از ظهر

8 شب

5 بعد از ظهر

9 شب

6 بعد از ظهر

10 شب

پنج شنبه/ زمان انجام تکلیف درسی:

3 بعد از ظهر

7 شب

4 بعد از ظهر

8 شب

5 بعد از ظهر

9 شب

6 بعد از ظهر

10 شب

 

فرم بصورت فایل word

برنامه ریزی مطالعه برای پایه ششم

برنامه ریز مطالعه برای امتحان

نام

موضوع امتحان

تاریخ امتحان

موادی که باید مطالعه شود

 

فصل هایی از کتاب درسی شامل................................................................................

یادداشت های کلاس از تاریخ ......................................................................................

تکالیف درسی از تاریخ.................................................................................................

امتحان ها و آزمایشهای کوتاه در گذشته

سایر موارد شامل ........................................................................................................

............................................................................................................................

تعداد روزهایی که

به امتحان مانده :                            

                                                             موادی که با ید مطالعه شود .

10..........................................................................................................................

9............................................................................................................................

8............................................................................................................................

7............................................................................................................................

6.............................................................................................................................

5.............................................................................................................................

4.............................................................................................................................

3.............................................................................................................................

2.............................................................................................................................

1.............................................................................................................................

 

 

فرم بصورت فایل word

 

 


  

 

 

 


 

 

 

    

                                                                                                     

 

 

 

آدرس : خیابان سید جمال الدین اسد آبادی جنب استخر علوی دبستان پسرانه علوم پزشکی
تلفن : 2221035
شماره اختصاصی پيامک : 30008738251855