تبريك شروع سال تحصيلي 94-93 خدمت اولياي محترم و دانش آموزان عزيز

 

 

موارد ذيل مورد توجه اوليا و دانش آموزان

 

1.تاريخ واريز شهريه از تاريخ 93/6/20 شروع و تا تاريخ 93/6/27 خاتمه مي يابد شهريه بطور كامل واريز گردد.

شهريه پايه اول - پايه دوم - پايه سوم          14/200/000 ريال

شهريه پايه چهارم                                   14/450/000 ريال

شهريه پايه پنجم – پايه ششم                    14/550/000 ريال

2.فرم دانش آموزان پيراهن آبي آسماني – شلوار سرمه اي جهت آرم روي جيب به آدرس روبروي مصلي ولايت2 جنب ساندويچي صوفي مراجعه نمائيد

3.كتاب و برنامه كلاسي دانش آموزان روز اول مهر توزيع مي گردد و كليه كتابها بايد منگنه جلد و روي تمام وسايل دانش آموزان اتيكت اسم داشته باشند

4. ورود دانش آموزان راس ساعت 7صبح و خروج 1/10 دقيقه مي باشد

5.شركت سرويس مدارس و حمل و نقل درون شهري تك ستاره آرامش گيلان در خدمت اوليا و دانش آموزان مي باشد

6.جشن شكوفه ها مربوط به كلاس اول روز 31 شهريور راس ساعت 7/30 شروع و 9 پايان مي پذيرد

 7.لباس فرم ورزشي پايه سوم تا پايه ششم از فروشگاه كريم اسپرت تهيه شود و لباس فرم ورزشي

پايه اول و پايه دوم از فروشگاه نادر اسپرت تهيه شود.

نشاني فروشگاه كريم اسپرت: سه راه سازمان روبروي داروخانه كيميا جنب مبل طوس   تلفن 2221081 

نشاني فروشگاه نادراسپرت: حد فاصل چهارراه مرادي و چهارراه سازمان                       تلفن 2229790

در خاتمه اوليا محترم با تشكر از همكاريهاي كه هميشه و در همه حال با مدرسه داريد براي جلوگيري از ازدحام جمعيت و شلوغي روز اول فرزندتان را درب مدرســــه تحويــل و راس ساعت 1/10 دقيقه درب مدرسه تحويل بگيريد ورود به داخل مدرسه تداخل در كار اجراي برنامه هاي آموزگاران و هدر رفتن وقت مي شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


 

 

 

    

                                                                                                     

 

 

 

آدرس : خیابان سید جمال الدین اسد آبادی جنب استخر علوی دبستان پسرانه علوم پزشکی
تلفن : 2221035
شماره اختصاصی پيامک : 30008738251855